quan tâm This is not valid email address The passwords do not match No more questions Choose at least 1 category! Error - username is empty! Error - name is empty! Error - email is empty! Câu trả lời đầu tiên là của bạn ? Vui lòng thêm dấu chấm hỏi '?' ở cuối câu! Câu hỏi quá dài! Chi tiết câu hỏi quá dài! Chọn tối đa 10 chủ đề cho câu hỏi của bạn Bạn có chắc muốn xóa câu hỏi này không? Điểm thưởng mà bạn đã được nhận cho câu hỏi này sẽ bị thu hồi! Bạn có chắc muốn xóa câu trả lời này không? Điểm thưởng mà bạn đã được nhận cho câu trả lời này sẽ bị thu hồi! Câu hỏi đã bị xóa! Mention user Insert username Không còn thông báo mới Không còn điểm thưởng Câu trả lời không được bỏ trống! No more redeems

Em xin ý kiến các cụ, xe em W212 E250 đời cuối 2012 đi được 5,5 vạn. Hôm rồi có cho vô xưởng Merc bảo dưỡng thì bên tư vấn báo thay 2 má phanh trước sau bên lái do mòn và bộ lọc nhiên liệu. Theo ý kiến các cụ thì bộ lọc nhiên liệu có nhất thiết phải thay chưa ạ? Em thấy giá cao quá nên chỉ thay dầu máy rồi về. Giờ muốn lên đây hỏi xem cụ nào có nhập được 5 mục đó ( 9,10,11,12,13) và nhất là có xưởng để em mang vô thay luôn thì càng tốt ợ. Cám ơn mọi người trước !

Em xin ý kiến các cụ, xe em W212 E250 đời cuối 2012 đi được 5,5 vạn. Hôm rồi có cho vô xưởng Merc bảo dưỡng thì bên tư vấn báo thay 2 má phanh trước sau bên lái do mòn và bộ lọc nhiên liệu. Theo ý kiến các cụ thì bộ lọc nhiên liệu có nhất thiết phải thay chưa ạ? Em thấy giá cao quá nên chỉ thay dầu máy rồi về. Giờ muốn lên đây hỏi xem cụ nào có nhập được 5 mục đó ( 9,10,11,12,13) và nhất là có xưởng để em mang vô thay luôn thì càng tốt ợ. Cám ơn mọi người trước !


DMCA.com Protection Status